Privaatsuseeskiri

< Back

Meist

www.worldtour.beyblade.com on lastele suun veebisait, mida omab ja haldab SUNRIGHTS INC.

Eraelu puutumatus on meile saidil www.worldtour.beyblade.com äärmiselt oluline ja käesoleva privaatsuseeskirja eesmärk on teile selgitada mi liiki andmeid me saidil www.worldtour.beyblade.com kogume ja kuidas neid kasutada plaanime.

Palun vaadake käesolev privaatsuseeskiri aeg-ajalt uuesti läbi, sest võime teha selles muudatusi. See on lahutamatu osa meie teenusetingimustest ning selgitab teile õigus ja kohustusi, mis teil meie teenuseid kasutades tekivad. Kui teeme käesolevas privaatsuseeskirjas olulisi muudatusi, teavitame sellest oma veebisaidil ja anname teile selliste muudatustega nõustuda. Kui teil on mis tahes küsimusi, kirjutage meile aadressil info@sunrights-inc.com.

Kids Privacy Assured by PRIVO – COPPA Safe Harbori sertifikaat ja GDPRkids™

Sunrights Inc. võtab osa PRIVO laste eraelu puutumatuse tagamise programmist Kids Privacy Assured („programm”), mis hõlmab COPPA Safe Harbori sertifikaati ja GDPRkids™-i märgist. PRIVO on sõltumatu kolmandast isikust organisatsioon, mis on pühendunud internetis kogutavate laste isikuandmete kaitsmisele.

COPPA Safe Harbor Certification

Programmi sertifikaat kehtib kõigile digivaradele, mis on loetletud valideerimislehel, mille vaatamiseks tuleb klõpsata PRIVO COPPA sertifikaadipitseri ikoonil. Sellel lehel avaldatud sertifikaadipitser näitab, et Sunrights Inc. on juurutanud USA laste eraelu puutumatuse kaitse seadusele (COPPA) vastavad privaatsustavad ning nõustunud PRIVO järelvalvega ja tarbijavaidluste lahendamise protsessiga. Kui teil on meie privaatsustavasid puudutavaid küsimusi või muresid, kirjutage meile aadressil info@sunrights-inc.com. Kui meiega kontakteerumine teile lahendust ei toonud, võite kirjutada ka otse PRIVOle aadressil privacy@privo.com.

GDPRkids™ Verified Shieldi

See programm kehtib kõigile digivaradele, mis on loetletud valideerimislehel, mille vaatamiseks tuleb klõpsata PRIVO GDPRkids™ Verified Shieldi ikoonil. Laste eraelu puutumatuse tagamise programm PRIVO GDPRkids™ aitab lastele suun teenustel, mis on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse mõistes infoühiskonna teenused, täita selle õigusakti nõudeid. See mõjutab iga lastele suunatud teenust ELi liikmesriigis ning iga teenust üle maailma, millega kogutakse ja töödeldakse laste ning alaealiste isikuandmeid. Tänase seisuga pole ELi isikuandmete kaitse üldmäärus programmiga Safe Harbor seotud, kuid tagamaks, et ettevõtte teenused vastavad programmi nõuetele, jätkame seiret ja konsulteerimist.

Märkus ELi residentidele
Me järgime õiguseid, mis on antud ELi residentidele ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega. Need
õigused on:
õigus oma isikuandmete, mis meil teie kohta on, parandamisele;
õigus võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;
õigus saada koopia oma isikuandmetest, mis meil teie kohta on;
õigus lasta oma andmed kustutada;
õigus kanda isikuandmed üle teisele vastutavale töötlejale, kes hakkab teile teenuseid pakkuma;
õigus piirata isikuandmeid, mida me teie kohta säilitame;
õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Nende õiguste kasutamiseks kirjutage meile aadressil info@sunrights-inc.com

Kui olete ELi resident ja soovite esitada kaebuse selle osas, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, saate võtta ühendust asjakohase andmekaitseasutusega. Kui soovite lisateavet, kirjutage meile aadressil info@sunrights-inc.com.

World Touri üritustel kogutavad ja veebisaidil avaldatavad andmed

www.worldtour.beyblade.com kogub kasutajatelt aktiivselt järgmiseid andmeid.

  • Nimi
  • Päritoluriik
  • Bleideri profiili andmed (mängija valitud anonümiseeritud hüüdnimi, lemmik Bey tüüp, sõnum maailmale)
  • Video
  • Pilt

Neid andmeid kogutakse ja jagatakse ainult pärast seda, kui lapsevanem on nõusoleku vormi allkirjastanud. Nõusoleku vormis on loetletud kogutavate andmete liigid ja nende kasutamine ning kolmandatest isikutest teenusepakkujad ja SUNRIGHTSi partnerid, kellega neid jagatakse. Kõiki nõusoleku andmise vorme säilitab SUNRIGHTS.

Kuidas me neid andmeid kasutame

Kasutame andmeid World Touri reklaamimiseks oma veebisaidil. World Touri üritused toimuvad erinevates riikides üle maailma, sh USAs ja ELis.
Jagame neid andmeid oma World Touri partneritega ja kolmandate isikutega, kes on üritustega seotud. Need partnerid ja kolmandad isikud aitavad meil üritusi korraldada ning reklaamida. Nendega on sõlmitud lepingud, mis tagavad, et isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja kasutatakse ainult otstarbel, milleks need koguti. Nende partnerite ja kolmandate isikute t loendi leiate siit:

Juhime tähelepanu sellele, et kui täiskasvanu postitab enda isikuandmeid seotud sotsiaalmeedialehtedel, toimub lisaks selliste andmete kogumisele ka nende avaldamine teistele külastajatele. Sellise andmete avaldamise eest vastutab täiskasvanu. Lugege kindlasti läbi kõigi külastatavate ja kasutatavate veebisaitide privaatsuseeskirjad.

Meie veebisaidil kogutavad andmed

Kolmandast isikust teenusepakkuja aitab meil analüüsida, kuidas te meie veebisaiti kasutate, ning meil oma teenuseid parandada.

Selleks kolmandaks isikuks on Google. Sellised andmed on mõeldud ainult ettevõttesiseseks kasutuseks ja neid ei jagata. Võime kasutada oma teenuste pakkumisel ning nende analüüsimisel küpsiseid ja veebimajakaid.

Kui soovite selle kohta lisateavet, kirjutage meile aadressil info@sunrights-inc.com või lugege Google Analyticsi privaatsuseeskirju aadressil https://www.google.com/policies/privacy/

Teeme koostööd Juice Designiga, kes on meile lastele suunatud veebisaidi ja täiskasvanutele suunatud sotsiaalmeedialehed.

Juice Design ei kogu ega jaga meie kasutajate isikuandmeid. Lisateavet Juice Designi kohta vt ettevõtte veebisaidilt aadressilt https://www.juice-design.net.

Kuidas enda või oma lapse isikuandmetega tutvuda

Saate igal ajal esitada taotluse oma lapsega seotud isikuandmetega tutvumiseks. Samuti saate lasta oma lapsega seotud isikuandmed kustutada ja võtta oma nõusolek tagasi, et me selliseid andmeid enam ei koguks. Kui soovite andmeid vaadata, kustutada või muuta, kirjutage meile aadressil info@sunrights-inc.com, 646-284-9801, 515 W. 20th St. New York, NY 10011.

Avaldamine

Võime avaldada teie isikuandmeid, kui seda nõuab seadus juhul, kui ettevõte müüakse või kavandatakse muutusi selle omanikeringis. Samuti võime neid avaldada saidi www.worldtour.beyblade.com õiguste ja vara kaitsmiseks või pettuste või intellektuaalomandi õiguste rikkumiste uurimiseks.

Lingid

Võime kasutada oma veebisaidil teenustes linke, millega viidatakse kolmandatele isikutele.
www.worldtour.beyblade.com ei vastuta selliste ettevõtete eest ja ainuüksi lingi lisamine ei näita meie heakskiitu. Meie teenuste kasutamist teie poolt võivad reguleerida muude teenuste, mis pole meie kontrolli all (nagu mobiilirakenduste poed, mobiilitarkvara platvormid või maksete töötlejad), sätted ja tingimused ning privaatsuseeskirjad. Kui otsustate nende saite külastada, lugege kindlasti läbi ka nende privaatsuseeskirjad.

Turvalisus

Kasutame kõigi andmete kaitsmiseks üldtunnustatud turbe- ja kaitsemeetmeid ning nõuame sama ka kõigilt kolmandatelt isikutelt, kellega koostööd teeme. Turbe- ja kaitsemeetmete hulgas on, kuid mitte ainult, andmetele juurdepääsu piiramine ainult neile isikutele, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks, ning tulemüüriga kaitstud keskkonna kasutamine ja isikuandmete säilitamine turvalistes töökeskkondades. Juhime tähelepanu sellele, et hoolimata meie parimatest pingutusest pole ükski turbemeede ideaalne ega läbitungimatu.

Meie kontaktandmed

Kui teil on käesolevat privaatsuseeskirja või meie saidil kasutatavaid privaatsustavasid puudutavaid küsimusi või muresid, kirjutage meile e-posti aadressil info@sunrights-inc.com või postiaadressil 515 W. 20Th St. Suite 6E, New York, NY 10011, USA.